Profil spoločnosti

Accounting Agency sa počas celej svojej 16 ročnej existencie snaží o poskytovanie profesionálnych služieb s vysokou kvalitou k spokojnosti klientov. Hlavnou myšlienkou spoločnosti je poskytovanie komplexných a úplných služieb podľa požiadaviek zákazníka. V prípade legislatívnych zmien včas informujeme klientov o týchto zmenách resp. ich nových povinnostiach.

Služby sú poskytované diskrétnym a korektným spôsobom, zodpovedne, spoľahlivo, so znalosťou účtovných, daňových, mzdových a právnych predpisov, za výsledky našej práce zmluvne ručíme.

Spoločnosť sa zaoberá širokou paletou poskytovaných služieb pre Právnické osoby tak ako aj pre Fyzické osoby. Naše možnosti sú flexibilné a ľahko sa prispôsobíme požiadavkám klienta. Vykonávame široké spektrum činností od vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty, t.j. živnostníkov, združenia, s.r.o., akciové spoločnosti, holdingy, organizačné zložky zahraničných spoločností

  • neziskové organizácie, nadácie
  • účtovanie a zúčtovanie Projektov z prostriedkov EÚ
  • vypracovanie daňových priznaní z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí ak aj majú príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania )

cez mzdovú agendu až po rekonštrukcie účtovníctva a audit.

Pracujeme v systéme Pohoda, ktorá umožňuje vzdialené pripojenie do účtovníctva klienta alebo opačne do nášho systému tzv. vzdialená plocha.

Spoločnosť Accounting Agency má taktiež certifikát na vedenie Európskeho účtovníctva vďaka čomu vie spoľahlivo účtovať i zahraničné firmy pôsobiace na území Slovenskej republiky a tiež slovenské spoločnosti pôsobiace mimo Slovenského územia.

Zakladáme si na odbornej spôsobilosti našich zamestnancov a preto absolvujú kurzy vďaka čomu väčšina našich zamestnancov sú v súčasnosti držiteľmi akreditácie.

Za poskytované služby našou spoločnosťou ručíme. Accounting Agency má uzatvorenú poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. zo zodpovednosti na výkon svojej činnosti, a tým ručí za prípadné nezhody, omyly a následné finančné sankcie.