Audit

Zabezpečujeme audit pre spoločnosti ktoré majú povinný audit zo zákona ako aj pre spoločnosti ktoré kvôli dôveryhodnosti a prehľadnosti si požiadajú o vykonanie auditu.

Audit vykonávame pre našich klientov ktorým vedieme účtovníctvo ako aj pre ostatných klientov ktorým účtovníctvo nevedieme

Audit vykonávame:

  • podnikateľské subjekty, s.r.o., a.s. a ostatné
  • nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie napr. školy miestne úrady, združenia a ostatné
  • audit vykonáme na základe požiadavky aj spätne za predchádzajúce roky