Školenia

Na základe požiadavky spoločnosti zabezpečujeme školenia v priestoroch spoločnosti

Školenia sú zamerané na:

  • špecifické požiadavky spoločnosti t.j. zaškolenie zamestnancov podľa potreby spoločnosti
  • kompletné vedenie podvojného účtovníctva , prípadne vybraté okruhy účtovníctva a postupov účtovania
  • kompletné vedenie jednoduchého účtovníctva
  • výpočet a spracovanie miezd
  • problematika jednotlivých daní napr. Dane z príjmu zo závislej činnosti  vrátane ročného zúčtovania preddavkov a pod.