Služby


Zamestnanci firmy sú členmi Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov, spĺňajú podmienky Projektu certifikácie profesie účtovník v Slovenskej republike v zmysle požiadaviek Európskej únie – cieľavedomé celoživotné vzdelávanie.

Služby vykonávame formou kompletného ekonomického servisu, vykonávame aj čiastkové konkrétne práce.

Účtovníctvo vedieme našou výpočtovou technikou bez požiadaviek na hardwarové a softwarové vybavenie odberateľa, pracujeme so softwarom POHODA ako centrála, čo nám umožňuje rôzne spôsoby spracovania. V prípade požiadavky môžeme pracovať na software odberateľa.

Po ukončení spracovaní účtovného obdobia – mesiac,... rok, poskytneme na diskete aktuálne ekonomické údaje – všetky výstupy.

Služby poskytujeme diskrétnym a korektným spôsobom, zodpovedne, spoľahlivo, so znalosťou účtovných, daňových, mzdových a právnych predpisov. Za výsledky našej práce zmluvne ručíme.

Naša firma má poistenie svojej činnosti.

Okrem osobného kontaktu je možné spojenie telefonické (pevná linka, mobil), faxom, emailom.

Ponuka poskytovaných služieb môže byť rozšírená, prípadne upravená podľa Vašich potrieb.